Skip to content
İncekaralar, "30 Ağustos Zafer Bayramı"nı logosu ile kutluyor...

Ürünler

Her faturamızla Türk Kızılayı’na bağışta bulunuyoruz.

Çevreye karşı sorumluyuz...

Mikroskop Sistemleri…

Hücre Analiz Çözümleri…

Profesyonel Pipetleme Sistemleri…

Sıcaklık ve Klimatik Test Kabinleri

Spektrofotometreler

Bitki Büyütme Kabinleri

Küvetler

Sekans Sistemleri

İnkübatörler

Polarimetreler

Biyolojik Güvenlik ve Temiz Hava Kabinleri

Defibrilatör Cihazları

Anestezi Sistemleri

Ultrasonografi Sistemleri

Hastabaşı Monitör Sistemleri

Seyyar Radyografi Sistemleri

Kan Basınç İzleme Sistemi

EKT Cihazları

Kuvözler

ICON Algı Yönetimi ve Bilişim Sistemleri